Pod Kalváriou 563/42
909 01 Skalica
Pondelok - Piatok 7:30 - 16:30
Obedná prestávka 12:00-13:00
Sobota 8:30 - 11:30
Nedeľa zatvorené

Poistenie zodpovednosti za škodu ochráni firmu i zamestnanca. Prečo zbytočne riskovať ?

Subtitle Text

Poistenie zodpovednosti za škodu ochráni firmu i zamestnanca. Prečo zbytočne riskovať ?

  • Posted by: Ondrej Zelenka
  • Category: Nezaradené

Predmetom poistenia zodpovednosti za škodu podniku obvykle sú :

  • Zodpovednosť za škodu na majetku
  • Zodpovednosť za finančné škody
  • Zodpovednosť za škodu na zdraví
  • Škody spôsobené vadným výrobkom
  • Právne náklady v súvislosti so škodou na zdraví alebo majetku

Podstata poistenia zodpovednosti za škodu spočíva v tom, že poistený je chránený proti finančným následkom škody, ktorú môže spôsobiť tretej osobe a za ktorú zodpovedá podľa zákona alebo iných právnych predpisov. Táto škoda môže byť spôsobená na majetku, na zdravý alebo živote, prípadne následná škoda. Poistenie zodpovednosti kryje škody spôsobené iným osobám ako poistenému, ktoré však spôsobí poistený svojou prevádzkou a vedami ktoré používa.

Vaše podnikanie môže nečakane skončiť aj bez Vašej viny.

Chráňte sa pred následkami udalostí, ktoré môžu narušiť plynulý chod Vášho podnikania. Podnikajte zodpovedne voči sebe, rodine i partnerom…

Chcete mať kľudnejší spánok ? Kontaktujte poistného špecialistu ešte dnes…

Tel. :+421 948 400 754, Zuzana Čonková, email: conkovaz@koop.sk

Author: Ondrej Zelenka

Pridaj komentár

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.