Pod Kalváriou 563/42
909 01 Skalica
Pondelok - Piatok
7:30 - 16:30
Sobota
8:30 - 11:30

Chránená dielňa

Protect Trade > Chránená dielňa

GALÉRIA

ZÁKAZKY CHRÁNENEJ DIELNE

Ako isto viete, každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 20 pracovníkov je podľa Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. V prípade, že nezamestnávate alebo z rôznych dôvodov nemôžete zamestnať zdravotne postihnutého
zamestnanca a chcete sa vyhnúť pokute, zákon Vám umožňuje plniť túto povinnosť náhradným plnením, ktoré Vám vie zabezpečiť naša spoločnosť zadaním zákazky chránenej dielni.

Tým budú Vaše finančné prostriedky určite rozumnejšie a efektívnejšie využité, pretože na rozdiel od štátu, chránená dielňa Vám za Vaše peniaze poskytne protihodnotu vo forme objednaného tovaru, ktorý potrebujete.

Využite rozumnejšie a efektívnejšie svoje finančné prostriedky